Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 14. Nov 2018 - 00:02  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 23
Nye Brugere
Kendifix Registreret indenfor den sidste uge
06.11.2018 15:41
Jesper Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
HansJørgenMikkelsen
16.08.2018 20:44
Stampe
18.03.2018 21:44
Printervenlig Printervenlig

Stjær Sogns Borgerforening - Generalforsamling 2004

Referat af generalforsamling den 1. april 2004, kl. 19.30 for Stjær Sogns Borgerforening.

5 fremmødt udover bestyrelsen.
Indkomne forslag
Div. vedtægtsændringer, fremkommer under pkt. 7.
1. Valg af dirigent
Henrik Bomholt blev valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen blev godkendt. Vedlægges særskilt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Regnskabet blev godkendt.
Ligeledes blev budgettet godkendt. Budgettet blev fra bestyrelsen fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen, da der er budgetteret med et underskud på kr. 8.500 for 2004, grundet ekstraordinært afdrag på kreditforeningslånet samt et underskud på 100 års festen.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margit udtræder officielt af bestyrelsen.
Pil, Gunnar og Bjarne er på valg. Alle blev genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Roy valgt.
Det blev besluttet, at bestyrelsen har lov til at supplere med bestyrelsesmedlemmer i løbet af året.
5. Valg af revisor
Hans Pedersen er på valg. Blev genvalgt.
6. Fastsættelse af kontingent
Ingen stigning - nuværende kontingentet på kr. 180 pr. husstand og kr. 90 for enlige fastholdes for 2004.
7. Indkomne forslag
De forslåede vedtægtsændringer blev gennemgået og vedlaget:

§2, 3. afsnit ændres til:
Medlemsbevis/-kvittering udstedes i forbindelse med kontingentbetaling og gælder for ét år.

§2, 4. afsnit udgår

§3, Efter dagsordenen:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Borgerforeningens formand senest en uge før generalforsamlingen.Forslag til vedtægtsændringer skal dog fremsendes senest 4 uger før generalforsamlingen og skal fremgå af den offentliggjorte dagsorden.

§4, 1. afsnit ændres til:
Bestyrelsen består af minimum 5, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

§5, 1. afsnit ændres til:
Kassereren modtager alle de beløb, som indkommer til foreningen og udbetaler de beløb, som anvises i henhold til bestyrelsens beslutninger. Kassereren fører nøjagtigt regnskab samt foreningens medlemsfortegnelse, der stedse skal være ajour. Regnskabet med bilag sendes til revisor senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
8. Evt.
Ros til bestyrelsen.


Referat af Ekstraordinær Generalforsamling den 1. april 2004, kl. 21.30

5 fremmødt udover bestyrelsen

1. Vedtægts-ændringer
De under pkt. 7 i referatet ved den ordinære generalforsamling – vedtægtsændringer blev vedtaget.


Opdateret 25-Apr-2004   Skrevet af Janne Sørensen   3631 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere