Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 13. Nov 2018 - 23:29  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 24
Nye Brugere
Kendifix Registreret indenfor den sidste uge
06.11.2018 15:41
Jesper Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
HansJørgenMikkelsen
16.08.2018 20:44
Stampe
18.03.2018 21:44
Printervenlig Printervenlig

Brugermanual til Stjær By-Portal - Funktioner

 Min Indbakke - Intern post    Indsend Nyhed    Indsend Opslag    Kalender    Debat Fora    De Gule Sider    Søg - Avanceret      

Dette afsnit af brugermanualen beskriver i detaljer de forskellige hovedfunktioner, der findes på Stjær By-Portal og hvordan de kan bruges.

Min Indbakke
Min Indbakke
Min Indbakke - Intern post

Hvad er formålet ?
Egen personlige indbakke, hvor man kan læse/sende beskeder til andre brugere af portalen via portalens interne beskedsystem.

Bemærk: dette menupunkt er kun tilgængeligt hvis man er logget ind som registreret bruger.

Hvordan bruges den ?
Hvis man er logget ind på Stjær By-Portal og har nye og ulæste beskeder i sin indbakke, så vil dette blive indikeret med et tal i parentes efter ens brugernavn i øverste, venstre hjørne (tallet viser antal ulæste beskeder). Når indbakken vises så vil ulæste beskeder være markeret med et lille konvolut icon. For at læse en besked skal man klikke på beskedens emnetekst.

For at sende en besked til en anden bruger på portalen gøres følgende:

1. Klik på knappen "Send en besked", hvorefter man ledes til en side med en række felter, som nu skal udfyldes.

2. Feltet "Til" udfyldes med brugernavnet for den person man gerne vil sende beskeden til. Kan man ikke huske brugernavnet så kan man klikke på linket "Medlems Oversigt" i navigations-blokken. Her kan man se alle brugerregistreringer og søge efter brugernavne m.m. Når detaljeret brugerinformation vises for en bruger (typisk efter man har klikket på brugernavnet) så findes der i bunden et link som kan bruges til at sende en ny besked, hvor feltet med brugernavnet er udfyldt på forhånd.

3. Feltet "Emne" udfyldes med en kort beskrivelse af beskedens formål

4. Ønsket besked-ikon vælges ved at klikke på tilhørende runde radio-knap. Dette icon vil blive tilknyttet beskeden og vises i modtagerens indbakke.

5. Feltet "Besked" udfyldes med den besked som man vil sende til modtageren. Feltet kan indeholde simpel tekst, HTML koder eller BBCode koder.

6. Når beskeden er skrevet færdig så klikkes på knappen "Send", hvorefter beskeden afleveres i modtagerens indbakke.

Når man læser en besked så findes 2 links i bunden af beskeden. Klikkes på linket "Svar til denne" så ledes man til en formular, hvor det er muligt at sende et svar tilbage til afsenderen og felterne er udfyldt på forhånd. En kopi af den oprindelige beskedtekst vil være indsat i besked feltet og man kan evt. slette denne tekst, hvis ikke man vil have den med i den nye besked. Klikkes på linket "Slet" så slettes beskeden man er ved at læse.

Indsend Nyhed
Indsend Nyhed
Indsend Nyhed

Hvad er formålet ?
At kunne indsende en nyhed, som efter web-redaktionens godkendelse vil blive vist på forsiden af Stjær By-Portal. En nyhed betragtes som en information af større vigtighed til glæde for de fleste Stjær beboere - og derfor vises den på forsiden.

Bemærk: dette menupunkt er kun tilgængeligt hvis man er logget ind som registreret bruger.

For at indsende en nyhed gøres følgende:

1. Klik på menupunktet "Indsend Nyhed" i navigations-blokken, hvorefter man ledes til en side med en række felter, som nu skal udfyldes.

2. Feltet "Overskrift" udfyldes med en kort og præcis beskrivelse af nyheden.

3. I feltet "Emne" vælges et nyhedsemne / kategori, som er passende for nyheden. Hvis man ikke kan finde et passende nyhedsemne så er man velkommen til at sende en email til webmaster (webmaster@stjaer.net) med et ønske om oprettelse af nyt emne.

4. I feltet "Opdater" vælges værdien "Dansk" eller "Alle". Standardværdien for dette felt er "Dansk".

5. Feltet "Nyhedstekst" udfyldes med den tekst, som skal vises på forsiden af Stjær By-Portal. Dette tekstfelt kan udfyldes med simpel tekst eller HTML kode. Vil man gerne indtaste nyheden ved brug af HTML kode (mere avanceret tekst-layout) så kan det være en fordel at aktivere "Visual Mode" editoren (se Tips & Tricks afsnittet).

6. Feltet "Udvidet tekst" benyttes, hvis nyheden indeholder meget tekst. Tekst indtastet i dette felt vil ikke blive vist på forsiden af Stjær By-Portal. Til gengæld vil der i nyheden på forsiden blive vist et "Læs mere..." link og klikker man på det så vises nyheden i sin fulde længde. Tekstfeltet kan udfyldes med simpel tekst eller HTML kode. Vil man gerne indtaste nyheden ved brug af HTML kode (mere avanceret tekst-layout) så kan det være en fordel at aktivere "Visual Mode" editoren (se Tips & Tricks afsnittet).

7. Når man er færdig med indtastning af nyheden klikkes på knappen "Prøvevisning", hvorefter nyheden prøvevises i toppen af siden - nogenlunde som den kommer til at se ud i den endelige udgave. Det er vigtigt at man nu gennemlæser nyheden og checker at alt indhold er som det skal være. Har man rettelser kan disse laves i indtastningsfelterne listet under prøvevisningen. Efter rettelserne er indtastet klikkes igen på knappen "Prøvevisning".

8. Når nyheden er klargjort klikkes på knappen "OK" i bunden af siden, hvorefter den indsendes til nyheds-redaktionen på Stjær By-Portal. Efter nyheden er gennemgået af redaktionen bliver den publiceret på forsiden af Stjær By-Portal.

Indsend Opslag
Indsend Opslag
Indsend Opslag

Hvad er formålet ?
At kunne indsende opslag til den elektroniske opslagstavle. Opslaget vil blive vist med det samme på opslagstavlen og overskriften vises desuden på forsiden i blokken "Nye Opslag" i midten af højre kolonne. Et opslag betragtes som en information af mindre vigtighed.

Bemærk: dette menupunkt er kun tilgængeligt hvis man er logget ind som registreret bruger.

For at indsende et opslag gøres følgende:

1. Klik på menupunktet "Indsend Opslag" i navigations-blokken, hvorefter man ledes til en side med en række felter, som nu skal udfyldes.

2. Feltet "Overskrift" udfyldes med en kort og præcis beskrivelse af opslaget.

3. I feltet "Kategori" vælges en kategori, som er passende for opslaget. Hvis man ikke kan finde en passende kategori så er man velkommen til at sende en email til webmaster (webmaster@stjaer.net) med et ønske om oprettelse af ny kategori.

4. I feltet "Opdater" vælges værdien "Dansk" eller "Alle". Standardværdien for dette felt er "Dansk".

5. Feltet "Indhold" udfyldes med teksten for opslaget. Dette tekstfelt kan udfyldes med simpel tekst eller HTML kode. Vil man gerne indtaste opslaget ved brug af HTML kode (mere avanceret tekst-layout) så kan det være en fordel at aktivere "Visual Mode" editoren (se Tips & Tricks afsnittet).

6. Når opslaget er klargjort klikkes på knappen "Indsend Opslag", hvorefter opslaget vil blive publiceret på opslagstavlen med det samme. Bemærk: det rigtige navn for indsender af opslaget vil automatisk blive tilføjet i bunden af opslaget i.f.m. publiceringen.

Kalender
Kalender
Kalender

Hvad er formålet ?
Den fælles "Stjær Kalender" bruges til at vise, hvad der sker i Stjær by og omegn af aktiviteter. Kalenderen vedligeholdes normalt af en gruppe kalender-redaktører men man er altid velkommen til at indsende info for en ny begivenhed via email til webmaster (webmaster@stjaer.net).

Hvordan bruges den ?
Klikker man på menupunktet vises oversigt over begivenheder for nuværende måned. Holder man markøren / cursoren over overskriften for en begivenhed så vises et uddrag af begivenheden i et lille vindue efter få sekunder. Klikker man på en overskrift for en begivenhed så vises begivenheden med alle detaljer.

På forsiden vises i blokken "Stjær-Kalenderen" (øverst i højre kolonne) en oversigt over dagene i indeværende måned samt en liste over kommende begivenheder. Se detaljeret beskrivelse af denne blok længere oppe i denne brugermanual.

Klikker man på menupunktet "Kalender" i navigations-blokken så vises oversigt over begivenheder for nuværende måned. Holder man markøren / cursoren over overskriften for en begivenhed så vises et uddrag af begivenheden i et lille vindue efter få sekunder. Klikker man på en overskrift for en begivenhed så vises begivenheden med alle detaljer. Ved at klikke på "<<" og ">>" ved siden af månedsnavnet i toppen af kalenderen vises henholdsvis forrige og næste måneds begivenheder.

Øverst til højre findes en række faneblade: "Dag", "Uge", "Måned", "År" og "Søg". Ved at klikke på en af de første 4 vælges hvilken type kalender begivenhederne præsenteres i. Klikkes på "Søg" ledes man til en side, hvor man har mulighed for at gennemsøge kalenderens begivenheder for bestemte nøgleord. Indtast nøgleord (eller dele af nøgleord) og klik på knappen "Indsend", hvorefter der vil blive vist en resultatliste. Man kan indsnævre søgningen ved at benyttet feltet med værdierne "OG" / "ELLER" til at angive om alle søgeord (OG) skal være til stede eller blot et enkelt af søgeordene (ELLER) før begivenheden listes i resultatlisten. Man kan i det sidste felt også vælge en specifik kategori for søgningen.

Man kan filtrere antallet af begivenheder der vises ved at benytte filtrerings-felterne øverst til venstre på siden. Første felt bruges til at vælge begivenheder ejet af specifikke kalender-redaktører og den normale værdi for feltet er "Standard/Global". Andet felt bruges til at vælge begivenheder indenfor specifikke kategorier og den normale værdi for feltet er "Alle kategorier". Når man har valgt de ønskede værdier i de 2 felter så klikkes på knappen "Filter", hvorefter filtreringen af begivenhederne vil ske i kalenderen under felterne.

Man kan hoppe direkte til visning af en specifik dag, måned og år ved at bruge felterne udfor "Hop" knappen øverst til venstre på siden. Desuden kan man i sidste felt vælge den ønskede type af kalendervisning: dag, uge, måned eller år. Når man har valgt de ønskede værdier i felterne så klikkes på knappen "Hop", hvorefter kalenderen under felterne vil blive opdateret.

Debat Fora
Debat Fora
Debat Fora

Hvad er formålet ?
At tilbyde en række online-debat fora, hvor registrerede brugere kan oprette og deltage i diskussioner indenfor en række områder. Hovedområderne er udstukket på forhånd men man kan som bruger selv oprette nye emner / diskussioner indenfor disse hovedområder. Man kan som gæstebruger godt læse og følge med i de forskellige fora - dog uden at kunne påvirke dem.

Hvordan bruges den ?
På forsiden vises i blokken "Nye debat-indlæg" (højre kolonne, under midten) emne-overskrift samt lille uddrag af indlæg for de nyeste debat-indlæg fra online debat-fora. Hvis man klikker på emne-overskriften for et debat-indlæg så vises alle indlæg for netop dette emne.

Klikker man på menupunktet "Debat Fora" i navigations-blokken ledes man hen til hovedsiden for online debat-fora. Denne side viser en samlet oversigt over oprettede debat-fora opdelt i hovedgrupper (f.eks. "Stjær By", "Diverse" og "Web Portal"). Indenfor hver hovedgruppe kan der være et antal debat-fora. Hvis man synes der mangler en ny hovedgruppe eller nyt debat-fora så er man velkommen til at sende en email til webmaster (webmaster@stjaer.net).

Efter man klikker på overskriften for et debat-fora ledes man til en samlet oversigt over emner indenfor dette fora. For at komme tilbage til oversigten over debat-fora klikkes på linket "Oversigt over debatfora" øverst til venstre. For at hoppe direkte til et andet debat-fora kan man vælge det nye fora ved at bruge feltet nederst til højre på siden.

Vil man gerne oprette et nyt emne indenfor et debat-fora så gøres følgende:

1. Klik på linket "Nyt emne" som findes i toppen og bunden af emne-oversigten (højre side), hvorefter man ledes til en side med en række felter, som nu skal udfyldes.

2. Feltet "Emner" udfyldes med en kort og præcis beskrivelse af det nye emne.

3. Der vælges et icon/smiley for indlægget ved at klikke på tilhørende runde radio-knap i "Ikon" feltet.

4. Feltet "Besked" udfyldes med teksten til det første indlæg (obligatorisk) under det nye emne. Dette tekstfelt kan udfyldes med simpel tekst eller den specielle BBCode kode. Der findes en BBcode værktøjslinje lige over indtastningsfeltet og den giver mulighed for de mest almindelige tekst-formateringer og indsættelse af links, email adresser og billeder.

5. I nederste felt kan man vælge forskellige optioner til/fra alt efter behov: "Deaktiver smileys", "Anvend signatur", "Slå BBCode fra" og "Vil du modtage en mail når der kommer nye svar". Normalt behøver man blot lade disse optioner være som de er.

6. Når man er færdig med indtastning klikkes på knappen "Gennemse indlæg", hvorefter indlægget prøvevises i toppen af siden. Det er vigtigt at man nu gennemlæser indlægget og checker at alt indhold er som det skal være. Har man rettelser kan disse laves i indtastningsfelterne listet under prøvevisningen. Efter rettelserne er indtastet klikkes igen på knappen "Gennemse indlæg".

7. Når indlægget er klargjort klikkes på knappen "Opret indlæg" i bunden af siden. Herefter bliver det nye emne oprettet og indlægget indsat som det første indlæg under det nye emne.


Hvis man gerne vil se alle indlæg indenfor et emne så klikkes på overskriften for emnet. For at redigere et indlæg man selv tidligere har oprettet klikkes på knappen "edit" som findes i bunden af selve indlægget.

For at oprette et indlæg indenfor et emne gøres følgende:

1. Klik på linket "Svar på indlæg" som findes i toppen og bunden af indlæg-oversigten (højre side), hvorefter man ledes til en side med en række felter, som nu skal udfyldes.

2. Der vælges et icon/smiley for indlægget ved at klikke på tilhørende runde radio-knap i "Ikon" feltet.

3. Feltet "Besked" udfyldes med teksten til indlægget. Bemærk at nyeste indlæg er listet lige under felterne som hjælp under indtastningen - så man kan se hvad det er man svarer tilbage på. Dette tekstfelt kan udfyldes med simpel tekst eller den specielle BBCode kode. Der findes en BBcode værktøjslinje lige over indtastningsfeltet og den giver mulighed for de mest almindelige tekst-formateringer og indsættelse af links, email adresser og billeder.

4. I nederste felt kan man vælge forskellige optioner til/fra alt efter behov: "Deaktiver smileys", "Anvend signatur", "Slå BBCode fra" og "Vil du modtage en mail når der kommer nye svar". Normalt behøver man blot lade disse optioner være som de er.

5. Når man er færdig med indtastning klikkes på knappen "Gennemse indlæg", hvorefter indlægget prøvevises i toppen af siden. Det er vigtigt at man nu gennemlæser indlægget og checker at alt indhold er som det skal være. Har man rettelser kan disse laves i indtastningsfelterne listet under prøvevisningen. Efter rettelserne er indtastet klikkes igen på knappen "Gennemse indlæg".

6. Når indlægget er klargjort klikkes på knappen "Svar på indlæg" i bunden af siden.

De Gule Sider
De Gule Sider
De Gule Sider

Hvad er formålet ?
"De Gule Sider" for Stjær by indeholder navne, adresser og kontaktinformationer for en hel række centrale personer, foreninger, grupper, institutioner, firmaer osv. med direkte relation til Stjær by.

Hvordan bruges den ?
Hovedsiden for "De Gule Sider" er opdelt i 2 sektioner; en navigerings-sektion i toppen og en resultatliste nedenunder. Som standard vises alle kontakter i resultatlisten opdelt i et antal sider med hver 20 kontakter. Man kan bladre mellem de enkelte sider i resultatlisten ved at bruge links til sidenumrene, som findes i bunden af resultatlisten.

En nemmere måde at finde frem til kontakter er at indsnævre resultatlisten ved at benytte funktionerne i navigerings-sektionen i toppen af siden:

Kategorier: Der kan vælges en kategori fra "Kategori" feltet og herefter bliver resultatlisten opdateret til kun at indeholde kontakter indenfor den valgte kategori. For at vise alle kategorier igen vælges "Alle Kategorier" fra feltet.

Søgning: Der kan søges efter nøgleord indenfor den kategori, som er aktiv. Indtast søgeord i feltet "Søg" og tryk på "retur" / "return" tasten på tastaturet. Resultatlisten bliver herefter opdateret til kun at indeholde kontakter, hvor søgeord er fundet.

Sortering: Sorteringen af resultatlisten kan ændres indenfor den kategori, som er aktiv. Vælg den ønskede sortering i feltet "Sorter efter", hvorefter resultatlisten opdateres.

Index: Hvis der klikkes på linket "Vis A-Z" så fremkommer et bogstav-index. Klikker man på et bogstav så opdateres resultatlisten til kun at indeholde kontakter startende med dette bogstav. Index virker indenfor den aktive kategori og afhænger også af den valgte sortering (overskrift, navn). For at deaktivere bogstavs-indexet klikkes på linket "Vis alle adresser".

Søg - Avanceret
Søg - Avanceret
Søg - Avanceret

Hvad er formålet ?
At kunne gennemsøge alt det lokale indhold på Stjær By-Portal. Med avanceret søgning kan man vælge/fravælge forskellige søgekriterier for at forfine listen over søgeresultater.

Hvordan bruges den ?
Indtast søgeord (eller dele af søgeord) og klik på knappen "Søg" eller tryk på "return" / "retur" tasten på tastaturet. Efter et stykke tid præsenteres en oversigt over de steder på Stjær By-Portal, hvor søgeord er blevet fundet.

Man kan indsnævre søgningen ved at benytte feltet med værdierne "Samtlige ord" / "Et eller flere ord" til at angive om alle søgeord skal være til stede eller blot et enkelt af søgeordene. Desuden kan man markere, hvilke afsnit af portalen man ønsker at gennemsøge og hvilke afsnit der skal ignoreres (som standard gennemsøges alle afsnit).

Bemærk: i afsnittet "Dokument resultater" i resultatlisten vil der ofte være et "Se alle XX resultater" link. Dette skyldes at der normalt genereres mange søgeresultater i dette afsnit (online dokumenter) og for at lave gøre den samlede resultatlist overskuelig vises kun de mest lovende i dette afsnit. Hvis man gerne vil se alle resultater for online dokumenterne så klikkes på linket.Opdateret 16-Jan-2004   Skrevet af WebMaster   4721 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere