Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 20. Nov 2018 - 01:10  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 22
Nye Brugere
Kendifix Registreret indenfor de sidste 2 uger
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
HansJørgenMikkelsen
16.08.2018 20:44
Stampe
18.03.2018 21:44
Printervenlig Printervenlig

Stjær Sogns Borgerforening - Bestyrelsesmøde (27/9-2011)

Mødereferat for bestyrelsesmøde i Stjær Sogns Borgerforening - Tirsdag d. 27. september 2011.

Fremmødte: Dorthe, Jesper, Geert, Annalise
Afbud: Thomas
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra næstformanden.
6. Nyt fra kasseren.
7. Nyt fra udlejning.
8. Nyt fra webmaster.
9. Gennemgang af aktivitetslisten.
10. Øvrige kommende arrangementer.
11. Eventuelt.
Referat
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

Ad. 2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
- Opvaskemaskine: Vi har haft besøg af Ken Storkøkken, og de har givet et tilbud på ca. 35.000 kr. for ny opvaskemaskine. Der er mulighed for en rente- og gebyrfri afbetalningsordning, der løber over 24 måndeder med lige store rater, og der er ingen udbetaling. Den gamle opvaskemaskine er ved at være udtjent. Der er nogle defekter ved den, og det er ikke længere muligt at skaffe nye reservedele til den. Det er derfor blevet besluttet enstemmigt blandt de fremmødte i bestyrelsen at købe en ny opvaskemaskine jvf. tilbuddet.

Ad. 3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
- Det nye TV-signal, arrangement for mandeklubben og kvindeklubben. Der var ca. 30 deltagere. Positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Borgerforeningen gav kaffe og brød til arrangementet.
- AOF-arrangement, Introduktion til Slægtsforskning: Det gik godt. Der var 15 deltagere, men blot 4, der ønskede at fortsætte. Der bliver ikke oprettet et hold nu, men det er blevet aftalt med AOF, at udbyde en introduktionsaften igen til foråret.
- AOF-arrangement, Introduktion til Yoga: Det gik godt, der var 14 deltagere. Der er efterfølgende 16, der har tilmeldt sig til at fortsætte, og der er blevet oprettet et hold, der løber over 10 tirsdage i efteråret. Det koster 830 kr. at deltage. Forsamlingshuset får 300 kr. pr. gang i leje.

- Der er kommet tilbud fra Århus Amts Forsamlingshusforening ang. en temaaften om fondraising tirsdag d. 11. oktober. Der er desværre ingen fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage.

Ad. 4. Nyt fra formanden.
- Galten Sparekasses Fond har bevilget en hjertestarter, der opsættes i brugsen. Jesper har lavet en pressemeddelelse, der er sendt ud til de lokale ugeaviser. Den fortæller om ud over hjertestarteren om AOF-førstehjælpskurset og tilskud til det fra TrygFonden. Det vil koste 10.000 kr. at få et udendørsskab til hjertestarteren, og det er ikke en del af bevillingen. Vi vil gerne tilbyde Sparekassen, at hvis hjertestarteren, sættes op i forsamlingshuset, kan vi lave en adgangskode til forrsamlingshuset, som nødstedte kan få oplyst, når de ringer til Alarmcentralen. Geert snakker med Lars i Sparekassen.
- Jesper har lavet en pressemeddelelse til de lokale ugeaviser om samarbejdet med AOF. Analise har set, at den er blevet bragt i Galten Folkeblad.
- Lejligheden:
- Lejeren overvejer at flytte. Han er bl.a. utilfreds med at lovede forbedringer af lejligheden ikke er blevet gennemført. Disse ting er ikke skrevet ned, noget af det er fra før den nuværende bestyrelses tid. Geert og Jesper har haft snakket med Bjarne, og Jesper har haft snakket med Janne. De kan ikke huske, at der er blevet lovet noget. Bestyrelsen har besluttet at tilbyde ham at få halv husleje i tre måneder, når vi har modtaget hans opsigelse.
- Kommunnen har henvendt sig til Jesper, at lejeren er registreret forkert i Folkeregisteret på Tåstrupvej 4, men lejlighedens korrekte adresse er Tåstrupvej 4a.
- Hvis vi efter en evt. udflytning vil inddrage lejligheden til at være en del af forsamlingshuset, og dermed nedlægge boligen, skal vi have tilladelse af det fra kommunen, men det forventes at være let at opnå pga. omstændighederne.
- Vi skal huske at få lavet aftale om snerydning. Vi vil gerne benytte den samme igen. (Geert. Dorthe undersøger prisen fra sidste år og giver besked til Geert).
- Der er én af borgerne i Stjær, der har foreslået, at vi laver en filmklub for hhv. børn og voksne. Evt. for børn søndag eftermiddag knap en gang om måneden. Det vil passe fint i forhold til festudlejning og renggøring. Vi får dog brug for fremvisningsudstyr. Måske vi kan finde en sponsor. Det arbejder vi videre med. (Jesper og Geert)
- Elsparepærer (LED): Henrik fra Lyskoncept vil gerne sponsere nogle spot-pærer til entreen i forsamlingshuset. Det synes vi er en god idé. Det arbejder vi videre med. (Dorthe)
- Hobro Sparekasse i Galten har tilbudt os 2.000 kr., hvis vi vil uddele reklameindstik sammen med Stjær Avis. Det synes vi er en god idé.
- Vi laver en ansøgning til Landsbypuljen på 40.000 kr. til lyddæmpning i krostuerne. (Jesper)
- Vi vil gennemgå rengøringsprocedurerne, og snakker om de på næste møde. (Jesper ordner låsesystem) (Annalise og Dorthe snakker med rengøringsassistenterne)

Ad. 5. Nyt fra næstformanden.
- Ting, der mangler at blive gjort færdig:
- Emfang skal repareres.
- Ventilation i salen skal automatiseres. (Jens har snakket med Jørgen Schmidt)
- Dørkarme ind til møbeldepotet. (Geert)
- Reparation af stærnbrædder og underbrædder: Malling hhv. udskiftning. Maling er købt. Det laves efter vinteren. (Geert)
- Sponsortavlen er lavet er lavet færdig. Og Bjarne har lavet el.
- Geert har justeret dørene (Basehouse og kælderrum).

Ad. 6. Nyt fra kasseren.
- El-aflæsing: Der er blevet brugt for 2.700 kr. mindre el end sidste år.
- Har snakket med Bjarne ang. sponsorer til Stjær Avis. Brugsen vil sponsere 1.000 kr. Menighedsrådet vil sponsere 3.000. kr.
- Dorthe opdaterer hvilke bilag, der sendes ud sammen med ordrebekræftelse, faktura og kreditnota (depositum retur).

Ad. 7. Nyt fra udlejning.
Intet nyt.

Ad. 8. Nyt fra webmaster.
Intet nyt.

Ad. 9. Gennemgang af aktivitetslisten.
Intet nyt.

Ad. 10. Øvrige kommende arrangementer.
- Familietur, besøg på Falck i Århus (Frichs Vej). 29. oktober, kl. 9.25 afgang fra forsamlingshuset.

- Foreningsdag / Irsk Aften (1. oktober)
- Foreningsdag
- Tidsplan for kor-optræden. (Geert kontakter Rita og Heidi)
- Café
- Hvad skal vi sælge og priser. To slags kage og frugt.
- Kaffe og kage 15 kr. Sodavand og øl 10 kr. Juice 5 kr. Frugt 3 kr. (Annelise sørger for kage)
- Irsk Aften
- Menu. (Annalise og Jesper)
- Drikkevarer. Irsk øl og whisky (Jesper snakker med Finn). Vi har vin.
- Spititusbevilling. Fås hos politiet i Horsens. (Thomas)
- Resterende pjecer
- Der er ca. 390 pjecer tilbage - hvor skal de hen?
- Bibliotek i Galten og Harlev (Jesper)
- Husstandsomdeles i Søballe, Storring og Høver ifm. næste udg. af Stjær Avis. (Jesper)
- Reminder email til foreningernes kontaktpersoner (Jesper)
- Galten lokalarkiv vil gerne deltage. Andre deltager: Sportsklubben, Mandeklubben, Kvindeklubben, Kirken, Brugsforeningen, Kirkekorerne (3 stk.), spejderne og rollespillerne vil gerne komme.

- AOF aftenskole i efteråret 2011. Yoga, sushi, slægtsforskning og førstehjælp. Datoer er fundet. Husleje 100 kr. for introaftener. Vi har fået tilsagn om 19.000 kr. fra Trygfonden til førstehjælpskurset. Det dækker husleje, og der kan gives 350 kr. retur til de, der gennemfører kurset. Kurset koster 450 kr. plus 150 kr. for en bog. Det betyder, at det kun koster 250 kr. Husstandsomdeling af pjece - er gjort. Plakatopslag ved forsamlingshuset og brugsen i et par uger (Jesper).

- Idé: Foredrag med Joan Ørting. Hun plejer at tage 30.000 kr. for et foredrag.
- Idé: Vibeke har forslået, at der én gang om året holdes en rengøringsdag i byen, hvor der bliver samlet affald rundt om i byen. Måske kan vil få brugsen og pizzariaet til at sponsere noget spisning bagefter. Evt. kunne der være en præmie for mest indsamlet affald. Evt. kan vi få spejderne med på ideen.
- Idé: Sodavandsdiskotek i juni - afhængig af udlejning.
- Idé: Fotoudstilling og foto-marathon.
- Idé: Foredrag med Afghanistanssoldat.
- Idé: Lokalhistorisk arrangement med byvandring og en udstilling i forsamlingshuset.
- Idé: Foredrag med clairvoyant.

Ad. 11. Eventuelt.
- Der skal indkøbes en ny bordplade for den, der blev ødelagt under en udlejning. Lejerne har betalt. (Thomas)
- Momsindbetaling skal tilmeldes til PBS vha. digital signatur. (Jesper)
- Opvaskemaskine: Der skal tjekkes filter. (Annalise)
- Låsesystem: Vibeke, Lene og Annette skal have adgang til både fordør, basehouse og kælder. Annette skal have en nøglebrik. (Jesper)
- Ris og Ros-skemaet, der i dag blot findes som pdf, laves som online-formular. Laves sidst på efteråret. (Jesper)
- Det er ved at være tid at få skiftet service. Annalise undersøger pris for 150 kuverter.
- Der er ønske om at få et samarbejde med boldklubben. Vi prøver at få arrangeret et møde med boldklubbens bestyrelse i løbet af vinteren. (Jesper)
- Der er forslag om at lave mulighed for et sponsormedlemsskab, så borgere uden for Stjær Sogn kan opnå samme privilegier mht. leje af forsamlingshuset, men uden at have stemmeret til generalforsamlingen. Der træffes en beslutning på et senere tidspunkt.
- Finansiering af avisen: Bjarne snakker med Storring, Søballe og Høver. Dorthe har snakket med Bjarne. Han har haft kontakt til én af byerne, og de var positive. Vi følger op på det senere.
Opgaveliste
A. Opsætning af sponsortavle. (Geert og Bjarne sætter den op.)
B. Gennemgang af prioriteret liste fra husets tilstandsrapport over nødvendig vedligeholdelse. (Intet nyt.)
C. Vi vil kontakte klubben for at høre om der er et behov, vi kan udfylde mht. ungdomsaktiviteter. (Jesper)
D. 3-faset afbryder + HPFI relæ + bimåler skal monteres til lejligheden, så der kan laves separat elafregning med lejligheden. (Vi snakker med Bjarne)
E. Ændring af varmesystem: Separat varmemåler monteres ifm. lejligheden, så der kan laves separat varmeafregning med lejligheden. Det tænkes lavet ifm. varmestyring vha. låsesystemet. Endvidere bør der monteres en radiator på syd-væggen i salen samt i kælderen. Hvis alt elvarme fjernes, og der er separat varmemåler på lejligheden, kan vi slippe for CO2-afgift.
F. Vi mangler, at Tuborg fonden officielt kommer og overrækker pengene til stole og borde. Evt. til foreningsdagen til efteråret. (Jesper)
G. Færdiggørelse af ventilationssystem. Jens snakker med Jørgen Schmidt ang. færdiggørelse af styring af ventilationslem. Jens har lavet en aftale med Jørgen.


Opdateret 16-Maj-2012   Skrevet af Jesper Lumbye Andersen   2260 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere