Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 20. Nov 2018 - 01:00  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 23
Nye Brugere
Kendifix Registreret indenfor de sidste 2 uger
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
HansJørgenMikkelsen
16.08.2018 20:44
Stampe
18.03.2018 21:44
Printervenlig Printervenlig

Stjær Sogns Borgerforening - Bestyrelsesmøde (29/8-2011)

Mødereferat for bestyrelsesmøde i Stjær Sogns Borgerforening - Mandag d. 29. august 2011.

Fremmødte: Thomas, Dorthe, Jesper, Geert, Annalise
Afbud : -
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra næstformanden.
6. Nyt fra kasseren.
7. Nyt fra udlejning.
8. Nyt fra webmaster.
9. Gennemgang af aktivitetslisten.
10. Øvrige kommende arrangementer.
11. Eventuelt.
Referat
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

Ad. 2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.

Ad. 3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
- Vinsmagning:
- Der var 3400 kr. til SSB, hvorfra der er trukket ca. 1200 kr. Overskud til SSB 1483 kr. Herfra skal trækkes udgift til rengøring. Bestyrelsen synes, det vil være en god idé at gentage arrangementet. Vil bør se, om vi kan få fat i flere hjælpere næste gang - især til oprydningen.

Ad. 4. Nyt fra formanden.
- AOF-kurser:
- Husleje for introduktionsaftner er 100 kr. Hvis der oprettes hold, er lejen 460 kr. pr. aften.
- Husleje for førstehjælpskursus dækkes af TrygFonden.
- Tjek om første hjælpskurset er et "12-timers" og ikke et "6-timers" som annonceret.
- Tjek, hvor mange tilmeldinger, der er kommet til de forskellige kurser?
- Penge fra TrygFonden til førstehjælpskursus. Vi har fået tilsagn om 19.000 kr. Det betyder, at vi kan have ca. 40 kursister, som hver blot betaler 250 kr. Der får refunderet pengene efter kurset.
- Lejligheden:
- Lejeren overvejer at flytte. Han er bl.a. utilfreds med at lovede forbedringer af lejligheden ikke er blevet gennemført. Disse ting er ikke skrevet ned, noget af det er fra før den nuværende bestyrelses tid. Bestyrelsen har besluttet at tilbyde ham at få halv husleje i tre måneder, når vi har modtaget hans opsigelse.

Ad. 5. Nyt fra næstformanden.
- Der er kommet en klage fra en lejer over fedtet glas, bestik og service. Lejeren har også skrevet et læserbrev til Stjær Avis. Jesper har lavet et svar på læserbrevet. De bliver brasammen i næste nummer.
- Ting, der mangler at blive gjort færdig:
- Emfang skal repareres.
- Ventilation i salen skal automatiseres. (Jens har snakket med Jørgen Schmidt)
- Dørkarme ind til møbeldepotet. (Geert)
- Reparation af stærnbrædder og underbrædder: Malling hhv. udskiftning. (Geert køber maling)
- Sponsortavlen er lavet er lavet færdig. Bjarne laver el.

Ad. 6. Nyt fra kasseren.
- Dorthe opdaterer hvilke bilag, der sendes ud sammen med ordrebekræftelse, faktura og kreditnota (depositum retur).
- Geert har indsendt ansøgning om "Nej tak til reklamer". Vi har fået afslag, da forsamlingshuset ikke er en privat bopæl. Vi sætte selv en dymo-strimmel op.
- Dorthe har undersøgt alternativ flaskeafhentning. Karup Flaskecentral, Hatting Flaskecentral, Maruis Pedersen. Nogle af dem er lidt billigere (ca. 90 kr. pr afhentning), men indtil videre fortsætter vi med Ribe Flaskecentral.
- Der har været spørgsmål fra Seniorklubben om de kan fritages fra betaling i sommerferien. De voksne qinders klub betaler hele året, så det skal Seniorklubben også. Vi ser det som en kontinuert leje, hvor der i forvejen er en stor rabat.
- Der er i 2011 kun 140, der har betalt kontingent mod 192 sidste år. Vi tror det er en forglemmelse for de flestes vedkomne. Dorthe har undersøgt mulighed for betaling via PBS. Den løsning, der passer bedst er, at de medlemmer, der selv tilmelder til PBS automatisk får tilsendt regningen. Det koster godt 5 kr. pr. stk. Vi vil gerne have medlemmernes email-adresser, så vi kan udsende girokort via email. Bestyrelsen har besluttet at benytte PBS som beskrevet.
- Dorthe fortalte om den aktuelle økonimi, og den ser god ud.

Ad. 7. Nyt fra udlejning.
- I udlejningsoversigten er weekendudlejninger kun opført som lørdag. Dette ændres til, at der står fredag-søndag.
- Der er ofte problemer med at bestik mm. ikke er vasket ordenlig op. De voksne qinders klub vil på skift bruge en time om ugen for bl.a. at tjekke op på dette. Vi har besluttet, at hvis der ikke er vasket ordenligt op, koster det 300 kr. Lene siger, at det formentlig ikke er ond vilje, men at lejerne ikke får givet ordenlig besked til deres køkkenfolk.

Ad. 8. Nyt fra webmaster.
Intet nyt.

Ad. 9. Gennemgang af aktivitetslisten.
Intet nyt.

Ad. 10. Øvrige kommende arrangementer.
- Familietur, besøg på Falck i Århus (Frichs Vej). 29. oktober, kl. 9.25 afgang fra forsamlingshuset.

- Foreningsdag / Irsk Aften (1. oktober)
- Foreningsdag
- Tidsplan for kor-optræden. (Geert kontakter Rita og Heidi)
- Café
- Hvad skal vi sælge og priser. To slags kage og frugt.
- Kaffe og kage 15 kr. Sodavand og øl 10 kr. Juice 5 kr. Frugt 3 kr. (Annelise sørger for kage)
- Irsk Aften
- Menu. (Annalise og Jesper)
- Drikkevarer. Irsk øl og whisky (Jesper snakker med Finn). Vi har vin.
- Spititusbevilling. Fås hos politiet i Horsens. (Thomas)
- Resterende pjecer
- Der er ca. 390 pjecer tilbage - hvor skal de hen?
- Bibliotek i Galten og Harlev (Jesper)
- Husstandsomdeles i Søballe, Storring og Høver ifm. næste udg. af Stjær Avis. (Jesper)
- Reminder email til foreningernes kontaktpersoner (Jesper)
- Galten lokalarkiv vil gerne deltage. Andre deltager: Sportsklubben, Mandeklubben, Kvindeklubben, Kirken, Brugsforeningen, Kirkekorerne (3 stk.), spejderne og rollespillerne vil gerne komme.

- AOF aftenskole i efteråret 2011. Yoga, sushi, slægtsforskning og førstehjælp. Datoer er fundet. Husleje 100 kr. for introaftener. Vi har fået tilsagn om 19.000 kr. fra Trygfonden til førstehjælpskurset. Det dækker husleje, og der kan gives 350 kr. retur til de, der gennemfører kurset. Kurset koster 450 kr. plus 150 kr. for en bog. Det betyder, at det kun koster 250 kr. Husstandsomdeling af pjece - er gjort. Plakatopslag ved forsamlingshuset og brugsen i et par uger (Jesper).

- Idé: Foredrag med Joan Ørting. Hun plejer at tage 30.000 kr. for et foredrag.
- Idé: Vibeke har forslået, at der én gang om året holdes en rengøringsdag i byen, hvor der bliver samlet affald rundt om i byen. Måske kan vil få brugsen og pizzariaet til at sponsere noget spisning bagefter. Evt. kunne der være en præmie for mest indsamlet affald. Evt. kan vi få spejderne med på ideen.
- Idé: Sodavandsdiskotek i juni - afhængig af udlejning.
- Idé: Fotoudstilling og foto-marathon.
- Idé: Foredrag med Afghanistanssoldat.
- Idé: Lokalhistorisk arrangement med byvandring og en udstilling i forsamlingshuset.
- Idé: Foredrag med clairvoyant.

Ad. 11. Eventuelt.
- Der skal indkøbes en ny bordplade for den, der blev ødelagt under en udlejning. Lejerne har betalt. (Thomas)
- Momsindbetaling skal tilmeldes til PBS vha. digital signatur. (Jesper)
- Opvaskemaskine: Der skal tjekkes filter. (Annalise)
- Låsesystem: Vibeke, Lene og Annette skal have adgang til både fordør, basehouse og kælder. Annette skal have en nøglebrik. (Jesper)
- Ris og Ros-skemaet, der i dag blot findes som pdf, laves som online-formular. Laves sidst på efteråret. (Jesper)
- Det er ved at være tid at få skiftet service. Annalise undersøger pris for 150 kuverter.
- Der er ønske om at få et samarbejde med boldklubben. Vi prøver at få arrangeret et møde med boldklubbens bestyrelse i løbet af vinteren. (Jesper)
- Der er forslag om at lave mulighed for et sponsormedlemsskab, så borgere uden for Stjær Sogn kan opnå samme privilegier mht. leje af forsamlingshuset, men uden at have stemmeret til generalforsamlingen. Der træffes en beslutning på et senere tidspunkt.
- Finansiering af avisen: Bjarne snakker med Storring, Søballe og Høver. Dorthe har snakket med Bjarne. Han har haft kontakt til én af byerne, og de var positive. Vi følger op på det senere.
Opgaveliste
A. Opsætning af sponsortavle. (Geert og Bjarne sætter den op.)
B. Gennemgang af prioriteret liste fra husets tilstandsrapport over nødvendig vedligeholdelse. (Intet nyt.)
C. Vi vil kontakte klubben for at høre om der er et behov, vi kan udfylde mht. ungdomsaktiviteter. (Jesper)
D. 3-faset afbryder + HPFI relæ + bimåler skal monteres til lejligheden, så der kan laves separat elafregning med lejligheden. (Vi snakker med Bjarne)
E. Ændring af varmesystem: Separat varmemåler monteres ifm. lejligheden, så der kan laves separat varmeafregning med lejligheden. Det tænkes lavet ifm. varmestyring vha. låsesystemet. Endvidere bør der monteres en radiator på syd-væggen i salen samt i kælderen. Hvis alt elvarme fjernes, og der er separat varmemåler på lejligheden, kan vi slippe for CO2-afgift.
F. Vi mangler, at Tuborg fonden officielt kommer og overrækker pengene til stole og borde. Evt. til foreningsdagen til efteråret. (Jesper)
G. Færdiggørelse af ventilationssystem. Jens snakker med Jørgen Schmidt ang. færdiggørelse af styring af ventilationslem. Jens har lavet en aftale med Jørgen.


Opdateret 16-Maj-2012   Skrevet af Jesper Lumbye Andersen   2495 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere