Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 20. Nov 2018 - 01:50  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 25
Nye Brugere
Kendifix Registreret indenfor de sidste 2 uger
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
HansJørgenMikkelsen
16.08.2018 20:44
Stampe
18.03.2018 21:44
Printervenlig Printervenlig

Stjær Sogns Borgerforening - Bestyrelsesmøde (26/6-2011)

Mødereferat for bestyrelsesmøde i Stjær Sogns Borgerforening - Tirsdag d. 26. juni 2011.

Fremmødte: Thomas, Dorthe, Jesper, Geert, Annalise, Jens
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra næstformanden.
6. Nyt fra kasseren.
7. Nyt fra udlejning.
8. Nyt fra webmaster.
9. Gennemgang af aktivitetslisten.
10. Øvrige kommende arrangementer.
11. Eventuelt.
Referat:
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

Ad. 2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
- Konstituering af bestyrelse (som i sidste referat, dog er Dorthe blevet kasserer):
- Formand: Jesper (kontakt til lejer, medl.kartotek, nøglemand, kontakt til nye borgere).
- Næstformand og vicevært: Geert.
- Kasserer: Dorthe.
- Husudlejning mht. betaling: Dorthe og Jesper.
- Rengøring: Annalise.
- Kalender og kontakt til Stjær Avis: Dorthe.
- Der er nu lavet fuldmagt til kontoen i Hobro Sparekasse, så Dorthe, Geert og Jesper kan hæve på kontoen. Geert afleverer den til sparekassen.

Ad. 3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
- Vinsmagning:
- Overskudet fra arrangementet ligge klar i Brugsen - Dorte snakker med Finn.
- Ekstraordinær generalforsamling:
- Regnskabet for 2010 og budget for 2012 blev godkendt.
- Se seperat referat fra den ekstraordinære generalforsamling.
- Arbejdsdag:
- Nyt toilet i stueetage
- Ny udendørs vandhave
- Reperation af trappe ved gammel indgang, trappesten ved hoveddør og opretning af flisekant.
- Der var op til 10 mand i sving.
- Matrialeudgifter knap 4.000 kr.

Ad. 4. Nyt fra formanden.
- Har undersøgt nej tak til reklamer - skal ordnes på postkuset.

Ad. 5. Nyt fra næstformanden.
- Der blevet indkøbt en ny (husholdnings-)kaffemaskine.
- Ting, der mangler at blive gjort færdig:
- Elektronisk låsesystem skal færdiggøres. (Jens, efter pinse)
- Emfang skal repareres.
- Ventilation i salen skal automatiseres. (Jens har snakket med Jørgen Schmidt)
- Dørkarme ind til møbeldepotet. (Geert)
- Reparation af stærnbrædder og underbrædder: Malling hhv. udskiftning. (Geert køber maling)
- Manglende oprydning efter seneste udlejning: Grillkul tømt på parkeringsplads, affald lagt ved siden af affaldscontainer, cigaretskodder på parkeringsplads, manglende påpladsstilling af borde og stole, der er lavet et mærke i gulvet i salen og et bord har fået ødelagt et hjørne. Der opkræves 500 kr. for ekstra rengøring samt erstatning for bordplade.
- Gulvene får olie ved lejlighed i løbet af sommeren (Geert + 1 hjælper)
- Sponsortavlen er lavet er lavet færdig. Bjarne og Geert sætter den op.
- Der skal laves kort til sponsortavlen for Tuborgfonden, Landsbysamvirket og Galten Sparekasses Fond. (Jesper)
- Rabatkort (10%) til Bygma i Galten. Geert undersøger muligheden for at få et kort til borgerforeningens CVR.nr.
- Ekstra postkassenøgler. (Geert)
- Nej tak til reklamer. (Geert tager på posthuset)
- Støvsugeren er slidt op. Geert køber en ny, ca. 2.000 kr.

Ad. 6. Nyt fra kasseren.
- Der er (mod forventning) kommet en regning på ca. 450 kr. fra Ribe Flaskecentral. De hævder, at de har sendt et brev i oktober 2010 med et forvarsel om de nye gebyrer. Det mener vi ikke, at vi har. Dorthe kontakter Reno Syd (og evt. Marius Pedersen) for en alternativ og evt. billigere aftale. Vi vil fastholde, at der kommer nogen og henter flasker, og vil om nødvendigt lægge et flaskegebyr på udlejningsprisen.

Ad. 7. Nyt fra udlejning.
- (intet nyt)

Ad. 8. Nyt fra webmaster.
- (Dorthe og Jesper mødes med Roy i uge 32 for at snakke SSBs IT-struktur.)

Ad. 9. Gennemgang af aktivitetslisten.
Intet nyt.

Ad. 10. Øvrige kommende arrangementer.
- Familietur, besøg på Falck i Århus. En weekenddag efter sommerferien. Thomas aftaler med Falck. Evt. søndag d. 4. september.
- Foreningsdag lørdag d. 1. oktober: Sportsklubben, Mandeklubben, Kvindeklubben, Kirken, Brugsforeningen, Kirkekorerne (3 stk.), spejderne og rollespillerne vil gerne komme. Foreningsdag kl. 13-17. Irsk temaaften fra kl.19 med spisning. Der er kommet udkast til Levende Huse-folder.
- AOF aftenskole i efteråret 2011. Yoga, sushi, slægtsforskning og førstehjælp. Datoer er fundet. Husleje 900 kr. inkl. moms. Husstandsomdeling af pjece. Plakatopslag ved forsamlingshuset og brugsen i et par uger (Jesper).
- Idé: Foredrag med Joan Ørting. Hun plejer at tage 30.000 kr. for et foredrag.
- Idé: Vibeke har forslået, at der én gang om året holdes en rengøringsdag i byen, hvor der bliver samlet affald rundt om i byen. Måske kan vil få brugsen og pizzariaet til at sponsere noget spisning bagefter. Evt. kunne der være en præmie for mest indsamlet affald. Evt. kan vi få spejderne med på ideen.
- Idé: Sodavandsdiskotek i juni - afhængig af udlejning.
- Idé: Fotoudstilling og foto-marathon.
- Idé: Foredrag med Afghanistanssoldat.
- Idé: Lokalhistorisk arrangement med byvandring og en udstilling i forsamlingshuset.
- Idé: Foredrag med clairvoyant.

Ad. 11. Eventuelt.
- De Voksne Quinders Klub vil fremover hver uge lade et per stykker bruge en times tid på at holde orden i huset, så det fremstår indbydende og hyggeligt, når folk kommer i huset.
- Jens snakker med Jørgen Schmidt ang. færdiggørelse af styring af ventilationslem. Jens har lavet en aftale med Jørgen.
- Vi vil undersøge, hvad det vil koste at få forsamlingshuset opdelt varmemæssigt, så der kan laves varmestyring, som kobles sammen med låsesystemet. Det undersøges også mulighed for opsætning af radiatorer i sydenden af huset herunder kælderen. Thomas har fundet ud af, at der skal laves en lem i gulvet i den store sal først.
- Idé: Udlån af de nye skilte til Fællesspisning ol.lign.
- Der blev snakket om finansiering af avisen. Bjarne snakker med Storring, Søballe og Høver.
- Vi mangler, at Tuborg fonden officielt kommer og overrækker pengene til stole og borde. Evt. til foreningsdagen til efteråret. (Jesper)
Opgaveliste:
A. Opsætning af sponsortavle. (Geert og Bjarne sætter den op.)
B. Gennemgang af prioriteret liste fra husets tilstandsrapport over nødvendig vedligeholdelse. (Intet nyt.)
C. Vi vil kontakte klubben for at høre om der er et behov, vi kan udfylde mht. ungdomsaktiviteter. (Jesper)
D. 3-faset afbryder + HPFI relæ + bimåler skal monteres til lejligheden, så der kan laves separat elafregning med lejligheden. (Vi snakker med Bjarne)
E. Ændring af varmesystem: Separat varmemåler monteres ifm. lejligheden, så der kan laves separat varmeafregning med lejligheden. Det tænkes lavet ifm. varmestyring vha. låsesystemet. Endvidere bør der monteres en radiator på syd-væggen i salen samt i kælderen. Hvis alt elvarme fjernes, og der er separat varmemåler på lejligheden, kan vi slippe for CO2-afgift.

Næste møde: Tirsdag d. 30. august (med mindre Dorthe kan mandag d. 29. august).


Opdateret 27-Jun-2011   Skrevet af Jesper Lumbye Andersen   2191 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere