Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 17. Feb 2018 - 20:52  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 183
Nye Brugere
MortenRasmussen
13.01.2018 16:53
MD
05.01.2018 09:55
michaeldahl
04.01.2018 20:10
tmj
04.01.2018 19:47
mdahl
04.01.2018 19:33
Printervenlig Printervenlig

Nyheder fra Stjær vandværk

Stjær Vandværk har nu fået egen hjemmeside, så denne side bliver ikke holdt ajour med de seneste nyheder fra vandværket i Stjær.

Der henvises til vores hjemmeside: www.stjærvand.dk
Generelle henvendelser til vandværket sendes til email: vand@stjaer.net

Husk: Generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.30

Undgå de miljøbelastende sprøjtegifte
Miljøstyrelsen har netop lanceret en kampagne, som skal få haveejere til at droppe de mest skadelige sprøjtegifte - og måske helt undgå at sprøjte.

www.godthavemiljø.dk kan man i et virtuelt parcelhus finde oplysninger om, hvilke sprøjtemidler, der belaster miljøet mindst.
Aflæsning af vandur pr. 31.12.2012
Vi beklager, at der pr. 31.12.2012 skal indrapporteres samme aflæsning 2 forskellige steder:
1) Stjær Vandværk på www.stjaer.net eller www.stjærvand.dk
2) Skanderborg Forsyning på www. skanderborgforsyning.dk

Det skyldes, at Stjær Vandværk og Skanderborg Forsyning ikke er enige om en række forhold, herunder deres "ret" til at bestemme priser og aflæsningstidspunkter, men der arbejdes på en løsning. Denne gang, skal der dog indberettes til begge steder.
13.11.2011 Ustabil vandforsyning
Da der er opstået et ledningsbrud på Østerbro umiddelbart ud for indgangen til Stjær kirke, vil der mandag den 14.11.2011 kunne opstå periodiske afbrydelser i vandforsyningen, medens reparationen foregår.
Vi håber på forståelse for dette.
Referat fra Generalforsamlingen i Stjær Vandværk, 22. marts 2011
Der var udover bestyrelsen i Stjær Vandværk fremmødt 7 interessenter.
Orla Andersen blev valgt som dirigent, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Formanden – Bent Skovsende – fremlagde beretningen for 2010, som herefter blev godkendt.
Kassereren – Børge Frølund Thomsen – fremlagde regnskabet for 2010, som blev godkendt.
Kassereren fremlagde budget for 2011, som blev godkendt.
Bestyrelsen fremlagde forslag til ændringer af vedtægterne for Stjær Vandværk, hvor der i §17 blev tilføjet mulighed for at anbringe vandværkets likviditetsoverskud i kortfristede obligationer. Da der ikke var fremmødt 50% af vandværkets interessenter – som kræves for endeligt at vedtage vedtægtsændringer – blev forslaget efter en kort debat vedtaget til endelig vedtagelse på en senere ekstraordinær generalforsamling.
Bjarne Schøler Sørensen og Rene Bruhn blev genvalgt til bestyrelsen.
Thomas Toft blev valgt som suppleant.
Punktet ”Eventuelt” blev udskudt til efter den ekstraordinære generalforsamling.

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Stjær Vandværk, 22. marts 2011
Orla Andersen blev valgt som dirigent, som konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Formanden redegjorde for reglerne i de nuværende I/S vedtægter omkring vedtægtsændringer, der siger: Vedtægtsændringer kan kun finde sted på ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 50% af interessenterne er mødt, og mindst 75% stemmer for. Er dette ikke tilfældet, kan der indvarsles til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, ved almindelig stemmeflerhed.
Eneste punkt på den ekstraordinære generalforsamling var ændring af vedtægterne for Stjær Vandværk. Der var fremmødt 11 stemmeberettigede interessenter, der alle stemte for de nye vedtægter, som herefter er endeligt vedtaget.

Under ”Eventuelt”, der var blevet udskudt på den ordinære generalforsamling, orienterede Bent Skovsende om forbrugernes mulighed for at se Driftsstatus på vandværket via Internettet på www.stjærvand.dk, der også indeholder et link til såvel vandværkets side på www.stjaer.net som links til seneste vandanalyser og indrapportering af års- og/eller flytteopgørelser.
Bent Skovsende orienterede endvidere om samtaler med ”ældre Stjær borgere”, der kunne fortælle, at vandværket har leveret vand fra før 1920, hvor der var en vindmølle til at oppumpe vandet. Erik Toft mente, at man tidligere havde fundet ud af, at værket var etableret i 1904. Bent arbejder videre med at finde værkets etablerings år.
For referatet
Bent Skovsende
Ordinær og ekstraordinær Generalforsamling
Stjær Vandværk indkalder til generalforsamling:
tirsdag, den 22. marts 2011, kl. 19.30 i Stjær Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab for 2010
4) Budget for 2011
5) Indkomne forslag
5a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne, således at Stjær Vandværk I/S kan omdannes til en forening. Årsagen er, at Skat kræver CPR nummer for samtlige intressenter i et I/S. De nuværende og nye vedtægter kan ses på Vandværkets sider på www.stjaer.net: nuværende vedtægter og nye vedtægter (PDF)
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Bjarne Schøler Sørensen og Rene Bruhn, der begge modtager genvalg
7) Valg af 1 suppleant
På valg er: Geert Jensen
8) Eventuelt

Bemærk: for at forslaget om ændring af vedtægterne skal kunne vedtages, siger vedtægterne:

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 50% af interessenterne er mødt, og mindst 75% stemmer for. Er dette ikke tilfældet, kan der indvarsles til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, ved almindelig stemmeflerhed.

Der afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 21.30, hvor eneste punkt på dagsordenen er endelig vedtagelse af de nye vedtægter.

Efter generalforsamlingerne byder Stjær Vandværk som sædvanlig på en ”bid brød og en kop kaffe”.
Midlertidig lukning for vandet
Beklager
På grund af en nødvendig reparation ser vi os desværre nødt til at lukke for vandet i Stjær:
Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 10.00
Afbrydelsen vil vare ca. ½ time.
Vi beklager de gener afbrydelsen måtte medføre, og takker på forhånd for Jeres forståelse.
Generalforsamling
Stjær Vandværk indkalder til generalforsamling:
tirsdag, den 16. marts 2010, kl. 19.30 i
Stjær Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab for 2009
4) Budget for 2010
5) Indkomne forslag
5a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne, således at Stjær Vandværk I/S kan omdannes til et andelsselskab: Stjær Vandværk AmbA. Årsagen er, at Skat kræver CPR nummer for samtlige intressenter i et I/S. De nuværende og nye vedtægter kan ses på Vandværkets sider på www.stjaer.net. Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen i 2009, men da der ikke var fremmødt tilstrækkeligt antal medlemmer, fremsættes forslaget igen til endelig vedtagelse.
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Bo Vægter, Lars Baltzer Overgaard, Bent Skovsende, der alle modtager genvalg
7) Valg af 1 suppleant
På valg er: Geert Jensen
8) Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder Stjær Vandværk som sædvanlig på en ”bid brød og en kop kaffe”.

Bemærk: for at forslaget om ændring af vedtægterne skal kunne vedtages, siger vedtægterne:

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 50% af interessenterne er mødt, og mindst 75% stemmer for. Er dette ikke tilfældet, kan der indvarsles til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, ved almindelig stemmeflerhed.

Jfr. ovenfor under pkt. 5 vil der ske endelig vedtagelse af nye vedtægter med henblik på omdannelse fra I/S til AmbA.
09.12.2008 - Forslag til nye vedtægter for Stjær Vandværk
Som nævnt på generalforsamlingen i såvel 2007 og 2008 vil Stjær Vandværk være nødsaget til at "skifte" fra et I/S til et AmbA. Dette skyldes nye krav fra SKAT om registrering af CPR numre på samtlige intressenter i et I/S. Det er derfor nødvendigt at ændre selskabsformen til et Andelsselskab med begrænset Ansvar (AmbA). Vedtægtsforslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 10. marts 2009.
Klik her for at læse: Forslaget til nye vedtægter (PDF)
Urenheder i vandet
I forbindelse med f.eks. afbrydelser i vandforsyningen kan der opstå urenheder i vandet - små jern og/eller mangan partikler, der løsner sig fra vandrørene, når trykket falder/kommer igen. Disse urenheder er ikke sundhedsfarlige, men giver vandet et uklart udseende.
For at "fjerne" disse urenheder skal rørsystemet skylles igennem. Det sker ved at åbne den vandhane, der sidder længst væk fra vanduret, normalt vil det være på badeværelset, således at at hele rørsystemet bliver gennemskyllet.
Vandet skal løbe "for fuld kraft" i 15-30 minutter (eller indtil urenhederne er forsvundet). Hvis Jeres varmeforsyning sker ved olie (eller hvis I har en varmtvandsbeholder) bør skylningen foretages med varmt vand ellers anvendes blot koldt vand.
Hvad koster det så? Hvis der skylles i 30 minutter, vil der anvendes omkring ½ m3 vand, hvilket vil betyde en totaludgift på ca. 25-30 kr.
Generalforsamling 2007
Generalforsamlingen i Stjær Vandværk blev afholdt den 13. marts 2007, og for første gang i mange år var der flere fremmødte end bestyrelsesmedlemmer, hvilket jo er et meget positivt tegn.
Generalforsamlingen valgte Knud Andersen som dirigent.
Formanden - Bent Skovsende - bød velkommen og aflagde sin beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen.
Ligeledes blev regnskabet for 2006 samt budgettet for 2007 godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Bjarne Schøler Sørensen og René Bruhn blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom Geert Jensen blev genvalgt som suppleant.
Under eventuelt takkede formanden for det fantastiske arbejde gennem 29 år, som Jacob Wisby havde udført som formand og senest kasserer i værket. Jacob Wisby træder tilbage som kasserer, og værket forhandler i øjeblikket med hans afløser.

Beretning kan ses her: Formandens beretning 2006 for Stjær vandværk (PDF)

For referatet
Bent Skovsende
26.01.2005 - Problemer med vandforsyningen
Vi har gennem den sidste måned til halvanden haft nogle problemer med vandforsyningen - den har bestemt ikke været så stabil, som vi ønsker.

Vi har haft problemer med en periodisk fejl siden jul, som betyder at vi har haft problemer med vandmangel gentagne gange, da vores hovedstyring desværre er faldet ud samtidig med, er vi ikke blevet en alarmeret, dette er nu lavet om, så vi bliver alarmeret uanset hvad der svigter, desuden mener vi at have fundet fejlen (en defekt pumpe) så der skulle gerne være en stabil vandforsyning fra nu af.

Stjær Vandværk beklager generne og håber at de er løst nu.

På gensyn til generalforsamling den 8. marts 2005

Bent Skovsende
08.01.2005 - Afbrydelse i vandforsyningen
Natten mellem fredag og lørdag blev Stjær Vandværk udsat for, at samtlige HFI-relæer "slog fra", hvilket medførte at samtlige el-drevne installationer standsede - dvs. de pumper, der pumper vandet op og de pumper, der sætter tryk på vandet.
Det betød, at de "højest-liggende" forbrugere tidligt lørdag morgen havde svigtende vandforsyning, medens resten af Stjær by "mistede" vandet i løbet af formiddagen.
Desværre betyder et totalt strømsvigt også, at vores alarmeringsfunktion (der via modem "ringer" driftslederen op) også svigtede. Vi kunne derfor først iværksætte "reparation" i løbet af formiddagen lørdag - og da det tager lidt tid, at få alle pumperne igang igen (alt kan ikke startes samtidigt) varede vandafbrydelsen til omkring middag, hvor forsyningen igen var normal.

Stjær Vandværk beklager de eventuelle gener vandmanglen måtte have medført.
30.12.2004 - Aflæsning 2004
Så skal vi til det igen!
Nytårsaften kl. 23.59 - eller evt. i løbet af nytårsdag den 01.01.2005 skal du/I aflæse vanduret.
Tallet (kun tallene - ikke "viserne") uden decimaler anføres på aflæsningskortet, som alle nu skulle have fået - og kortet indsendes til Stjær Vandværk som anført.

I kan naturligvis i lighed med sidste år også indrapportere aflæsningen her på hjemmesiden - under Vandværk / Måleraflæsning.
15.11.2004 - Uregelmæssig vandforsyning
På mandag (den 22. november 2004) kan der periodisk forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen i tidsrummet kl. 08.00 - 16.00. Det skyldes, at vi skal have udført service på vandværkets trykpumper.

I dag har vi for øvrigt fået repareret vores kompressor, uden at det medførte "vandmangel" - på trods af, at selve oppumpningen af vand var afbrudt i den periode, hvor kompressoren blev repareret.
Vandforbruget i Stjær er nemlig så lille, at vores ferskvandstank sagtens kan forsyne "byen" med vand i et par dage uden at få tilført nyt vand.
04.09.2004 - Miljøtilsyn af vandværket
Fredag den 3. september foretog Miljøcenter Østjylland kontrol af Stjær Vandværk. Tilsynet foretages af en dyrlæge, som kontrollerer vedligeholdelsesstanden af såvel bygninger som de fysiske installationer på de enkelte vandboringer.

Tilsynet varede ganske kort tid, og der var intet af bemærke. Fra formandens side skal denne ros viderebringes til Peter Gabriel, som på fortrinlig vis varetager sine opgaver som teknisk ansvarlig på vandværket, og som sørger for, at vi konstant har et velfungerende værk.
Bent Skovsende
01.09.2004 - Vandregninger
Husk, at vandregningen - a'conto rate pr. 01.08.2004 - skal betales senest den 06.09.2004 - så vi undgår at skrive rykkere og opkræve gebyr
Venlig hilsen
Bent Skovsende
Formand
16.08.2004 - "Vandmangel i Stjær"

En kompressor gik i stykker søndag, hvilket bevirkede, at råvandsmængden blev for lav. Det oplevedes som meget lavt vandtryk i morges, og senere blev der helt lukket for vandet, så reparation kunne gennemføres.
Vandforsyningen var normal igen kl. 11.00.
Stjær Vandværk beklager generne.

PS! Hvis du har urent vand, så husk at lade vandet løbe ½ times tid - se nedenfor.
10.08.2004 - Midlertidig afbrydelse af vandforsyningen

På grund af byggearbejde samt forandring af nogle tilslutninger var det i dag nødvendigt at lukke for vandforsyningen i en lille del af Stjær. Vandet blev afbrudt i ca. 1 time ved stophanen i krydset Hårbyvej/Vesterbro, hvilket berørte forbrugerne syd og vest herfor.
Ikke mange opdagede selve afbrydelsen, men følgevirkningerne har berørt nogle. Når man lukker for vandet og igen sætter tryk på, vil der uværgeligt løsne sig "småpartikler" i vandrørerne, som viser sig som "misfarvning" af vandet.
Løsningen er, at lade vandet løbe f.eks. i badekarret "for fuld kraft" i en ½ times tid, så er vandet rent igen.
Vandværket beklager de gener afbrydelsen måtte have medført.
10.06.2004 - Drikkevandsanalyse maj 2004

Embedlægeinstitutionen i Århus Amt har den 8. juni sendt et brev til Galten Kommune, hvori der bl.a. skrives:

"Det bemærkes, at 2,6-dichlorbenzamid (BAM) har vist et niveau på 0.094 mikrogram/l.

Embedslægeinstitutionen skal hermed forespørge, om resultatet har givet anledning til ændring af analysefrekvensen for pesticider?"


De østjyske dagblade har idag "stået i kø" for en kommentar fra vandværket til ovenstående, men da vi ikke havde modtaget ovenstående brev (som i sin helhed kan ses på Galten Kommunes hjemmeside), var det lidt svært at kommentere.

Men nu, hvor vi også har læst brevet, kan vi oplyse følgende:

Stjær Vandværk ligger under den fastsatte grænseværdi for BAM.

Når dette er sagt, bør vi vel også uddybe, hvorfor vi overhovedet har BAM i vandet.

På generalforsamlingerne op gennem '90erne blev der orienteret om, at boring 2 på vandværket var forurenet med BAM (som er et reststof efter et "have-ukrudtsmiddel" Prefix). Dette gjorde, at vi på et tidspunkt i '90erne lukkede for boring 2 og alene anvendte boring 1 og 3 på vandværket samt boringen i Stenskoven.

I de senere år har en række biologer konstateret, at BAM nedbrydes af jordbakterier hurtigere end antaget, og vi følte, at vi burde "skylle" boring 2 ud og få taget en vandanalyse af boringen. Dette skete i 2000, hvor vi konstaterede at BAM-forureningen af boring 2 var reduceret i forhold til målingerne i '90erne.


Vi besluttede derfor at "blande" vandet fra boring 2 med "rent" vand fra de øvrige 3 boringer - således at det vand, der blev "leveret" til forbrugerne var i overensstemmelse med miljøkrav osv., men samtidig med det sigte, at vi hermed også kunne "skylle" boring 2 og hermed fortsat nedbringe forureningen - til glæde for kommende generationer, da vi jo på den måde kunne sikre forsyningen af rent råvand fra de nuværende 4 boringer - og ikke var tvunget til at foretage en række omkostningskrævende nyboringer for at finde erstatningsboringer for de bestående.

Vandværket holder naturligvis hele tiden et vågent øje med kvaliteten af vores drikkevand gennem de vandanalyser vi modtager. Vi er naturligvis især opmærksomme på BAM forureningen fra Boring 2 og "justerer" løbende "blandingsforholdet", således at BAM-indholdet i det "leverede" vand ligger under de tilladte grænseværdier.

Bent Skovsende
Formand
Generalforsamling i Stjær Vandværk
Referat af generalforsamlingen i Stjær Vandværk i Forsamlingshuset, 9. marts 2004.

Ud over bestyrelsen var der desværre kun fremmødt 5 borgere (hvoraf den ene var formandens kone og den anden var redaktøren på Stjær Avisen), men vi må jo så tage det som udtryk for, at borgerne er tilfredse med Vandværket!

Roy Blüthgen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved notits på selvaflæsningskortet i december 2003 og opslag i Brugsen, såvel som på Internettet fra slutningen af februar 2004.

Bent Skovsende (formand) redegjorde i sin beretning om de udgiftet, der var forbundet med eventuel overgang til opkrævning af vandafgift via PBS, som faktisk ville blive ligeså dyrt (eller lidt dyrere) som nuværende opkrævningsform for borgerne. Bestyrelsen overvejer, hvorvidt der skal foretages opkrævning via PBS.

Der sættes daglig "rekord" i vandforsyningen - idet der ikke har været afbrydelser fra Vandværkets side siden august måned 2002.

Orienterede kort om udstykningen ved Stenskovvej og de dermed afledte udgifter. I den forbindelse påpegede Jacob Wisby, at den tilslutningsafgift, der skal betales for de enkelte grunde, ikke er en "indtægt", men et indskud, der "dækker" den erhvervede andel i Stjær Vandværks formue.

Orienterede om Vandværkets indvendinger mod placeringen af OK Tanken og det møde, der har været afholdt med Galten Kommune og Århus Amt, hvorefter Vandværket modstræbende har tilbagekaldt sin indvendinger, da såvel Kommune som Amt med de skærpede miljøkrav mener, at OK Tanken ikke udgør en risiko for vandforsyningen.
Bestyrelsen i Stjær Vandværk mener dog stadig, at tanken bør placeres længst mod øst i det udlagte erhvervsområde.

Peter Gabriel (daglig driftsleder) orienterede om driften i årets løb.

Knud Andersen havde en række kritiske spørgsmål og indlæg til formandens beretning omkring OK Tanken, men da der jo desværre kun var mødt ganske få "almindelige borgere" synes det ikke relevant på dette sted at forsætte diskussionen, da der fra såvel Knud Andersen som Bent Skovsende's side alene var tale om fremføring af allerede kendte synspunkter. En mere folkelig debat ville naturligvis have været ønskelig, men den må jo så evt. finde sted i et andet forum.

Herefter godkendtes formandens beretning.

Jacob Wisby fremlagde regnskabet for 2003 og budgettet for 2004, der begge blev godkendt.

Kassereren har undersøgt, hvorvidt de lokale pengeinstitutter kan/vil matche de rentevilkår vi i øjeblikket har i Morsø Sparekasse, men rentesatserne ligger mellem 0,75% og 1,00% lavere end nu, hvorfor vi fortsat anvender Morsø Sparekasse.

De fratrædende bestyrelsesmedlemmer: Bent Skovsende, Erik Toft og Kaj Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Geert Jensen blev nyvalgt som suppleant.

For referatet
Bent Skovsende
Formand
Udskiftning af vandure
Februar 2004
Lovgivningen påbyder os at udskifte vandurene for at sikre, at visningen - og dermed også afregningen overfor forbrugerne - altid er rigtig.

Da vandurene i Stjær efterhånden har en 5-7 år "på bagen", er vi nu gået i gang med at udskifte en række vandure, således at vi over en periode på ca. 5 år har udskiftet alle vandurene.

Herefter vil der ske en kontinuerlig udskiftning af hensyn til den korrekte måling af vandforbruget.

Udskiftningen foretages af Smeden i Stjær og er "uden udgift" for den enkelte forbruger, da disse udskiftninger har været kendt og planlagt, hvorfor udgiften allerede er indregnet i betalingen for vand.

Vi håber på forståelse for udskiftningen og håber, at I vil tage godt mod smeden, når han "dukker op hos Jer".

I behøver ikke kontakte os for at aftale udskiftningen, vi har udarbejdet "en udskiftningsplan", så hele forløbet sker forhåbentligt så gnidningsløst som muligt for forbrugerne.

Venlig hilsen
Stjær Vandværk
Hvad er en succeshistorie?
Allerførst vil jeg på Vandværksbestyrelsens vegne takke alle for den enorme opbakning, vi har fået på vores sider på Stjær portalen.
Vi gjorde det muligt, at indrapportere målervisningen via internettet, og havde vel i bedste fald regnet med en 30-40 indrapporteringer, men i skrivende stund (eftermiddag, den 6. januar) har vi modtaget ikke mindre en 71 indrapporteringer.
Sætter vi det i forhold til, at vi totalt set har omkring 320 forbrugssteder (vi har 331 målere, men et par steder er der mere end et vandur), svarer det til, at mere end 22% af forbrugerne har anvendt Internettet til at "indsende" målervisningen.
Endnu bedre bliver resultatet, hvis vi samtidig lige husker på, at man "skulle være registreret" som bruger på Stjær portalen for at indsende aflæsningen: Der er i skrivende stund registreret 100 brugere på Stjær portalen - et par af disse er "special-brugere", men "renset" for disse fås omkring 94 potentielle aflæsninger (vi fik jo 71), så godt og vel 75½% af alle mulige brugere har indrapporteret via Internettet.
Stjær Vandværk takker for indsatsen og vil arbejde videre med mulighederne på Internettet i 2004 - og så glæder vi os til at se "Jer allesammen" til generalforsamlingen den 9. marts 2004 i Forsamlingshuset - kom bare, der er formentlig bestyrelsesmedlemmer nok!!

Venlig hilsen
Bent Skovsende
Formand
Nyt fra Vandværket
Stjær Vandværk vil her bringe de seneste nyheder samt resultaterne af de vandanalyser, der bliver foretaget af miljøkontrollen.

Under vandværket kan du/I i øjeblikket få informationer om:
a) Taksterne for vand i 2003
b) Hovedtal fra regnskabet for 2002 med sammenlignelige tal for 2001
c) Vedtægter for Stjær vandværk


I forbindelse med den årlige aflæning af vanduret pr. 31.12, kan du nu foretage indrapportering af aflæsningen her på siden (punktet Måleraflæsning under Vandværket) - og få den sendt som e-mail direkte til vandværket.
For at kunne indrapportere aflæsningen her på siden, skal du være registreret som bruger på stjaer.net.


Opdateret 13-Maj-2011   Skrevet af Stjær vandværk   17561 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere