Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 20. Nov 2018 - 01:45  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 24
Nye Brugere
Kendifix Registreret indenfor de sidste 2 uger
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
HansJørgenMikkelsen
16.08.2018 20:44
Stampe
18.03.2018 21:44
Printervenlig Printervenlig

Stjær Sogns Borgerforening - Bestyrelsesmøde (29/3-2011)

Mødereferat for bestyrelsesmøde i Stjær Sogns Borgerforening - Tirsdag d. 29. marts 2011.

Fremmødte: Annalise, Jens, Jesper, Geert, Thomas

Der var formøde med Jorge Londono fra AOF ang. mulighed for aftenskole-arrangementer i Stjær Forsamlingshus - se resumé i bunden af dette dokument.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra næstformanden.
6. Nyt fra kasseren.
7. Nyt fra udlejning.
8. Nyt fra webmaster.
9. Gennemgang af aktivitetslisten.
10. Øvrige kommende arrangementer.
11. Eventuelt.
Referat:
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

Ad. 2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
Intet nyt.

Ad. 3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
Intet nyt.

Ad. 4. Nyt fra formanden.
- Tryg-fonden er blevet søgt om en hjertestarter og et bidrag til et 12-timers førstehjælpskursus. Vi får svar på ansøgningen i juli. Der er søgt om penge til en del kursusudgiften. 645 kr. pr. pers. ved 10-18 pers.
- Der er kommet en invitation til Landsbyrådet. Lørdag d. 7. maj, kl. 9.30 i 6682 Hovborg. Måske tager Jesper og Annalise afsted.
- Vi mangler, at Tuborg fonden officielt kommer og overrækker pengene til stole og borde.
- Financering af avisen: Den koster 6700 kr i trykning, hvoraf 2700 kr. er farveomslaget. Trykkeomkostninger er ca. 9,67 kr. pr. stk. Vi overvejer at bede Høver, Søballe og Storing om selv at betale for de aviser, som de modtager. Der mangler ca. 10.000 - 12.000 kr. i financeringen af avisen om året. Vi planlægger indkalde til et møde med representanter fra de tre byer for at få kigget på, hvordan det skal financeres. Det tages op på generalforsamlingen.
- Der har været en blikkenslager for at kigge på muligheder for at få forbedret varmesystemet: Varme på toilettet og i sydenden af salen. Han foreslår, at rørføringen laves om. Han skal dog have adgang til krybekælderen under salen for at kunne give et tilbud.

Ad. 5. Nyt fra næstformanden.
- Der bliver sat en vandhane op ved bagdøren, til rengøring af haveredskaber og gulvvaskemaskine.
- Der er kommet en klage fra nogle lejere af forsamlingshuset. Det er ang. snavset service. Det skyldes muligvis, at opvaskemaskinen ikke er blevet betjent rigtigt. Lene og Geert har nu gjort servicet rent. Muligvis skal opvaskemaskinen tjekkes. Annalise tror, det er sæbearmen, der ikke fungerer. Geert kigger på den.
- Vi har fået reserve stilleskruer til de nye borde.
- Der laves en asfaltrampe ved skraldespanden. Lægge asfalt på eller pusse rampen ved hoveddøren, da fliserbelægingen ikke længere er pæn og er glat i frostvejr. Thomas sørger for det.
- Ny toiletkumme. Ikke noget nyt. Der indkøbes et ved lejlighed.
- Der laves en vogn til de halvrundeborde, da den én vogn med alle de halvrunde borde er for tung at manøvrere rundt med. Thomas kender én, der kan lave en vogn.
- Christian kan hjælpe med at få materialer til en skydedør ind til depotrummet med borde og stole. Intet nyt.
- Trægulvene trænger til at blive olieret. Der skal indkøbes noget gulvolie og nogle store gulvklude. Jens har købt olie. Geert køber klude ved lejlighed.
- Geert har snakket med Christian om gavlen. Der skal blot sættes en ny metalkant og nye stærnbrædder op.

Ad. 6. Nyt fra kasseren.
Intet nyt.

Ad. 7. Nyt fra udlejning.
Intet nyt.

Ad. 8. Nyt fra webmaster.
Intet nyt.

Ad. 9. Gennemgang af aktivitetslisten.
Intet nyt.

Ad. 10. Øvrige kommende arrangementer.
- Generalforsamling mandag, d. 4. april, kl.19. Spisning kl.18.30.
- Vinsmagnings-arrangement sammen med Brugsen, fredag d. 13. maj. Annalise, Jens og Jesper kan deltage. Jesper snakker med Finn.
- Familietur, besøg på Falck i Århus. En weekenddag efter sommerferien. Thomas aftaler med Falck. Evt. søndag d. 4. september.
- Foreningsdag d. lørdag 1. oktober: Sportsklubben, Kirken, Brugsforeningen, Kirkekorerne vil gerne komme. Spejderne og rollespillerne er sandsynligvis interresserede. Foreningsdag kl. 13-17. Irsk temaaften fra kl.19 med spisning. Koordineringsmøde, mandag d. 9. maj, kl.20.
- Idé: Foredrag med Joan Ørting. Hun plejer at tage 30.000 kr. for et foredrag.
- Idé: Vibeke har forslået, at der én gang om året holdes en rengøringsdag i byen, hvor der bliver samlet affald rundt om i byen. Måske kan vil få brugsen og pizzariaet til at sponsere noget spisning bagefter. Evt. kunne der være en præmie for mest indsamlet affald. Evt. kan vi få spejderne med på ideen. Thomas, Annalise og Geert er på valg.
- Idé: Firmabesøg. Thomas prøver at kontakte nogle lokale virksomheder.
- Idé: Sodavandsdiskotek i juni - afhængig af udlejning.
- Idé: Fotoudstilling og foto-marathon.

Ad. 11. Eventuelt.
- Jens snakker med Jørgen Schmidt ang. færdiggørelse af styring af ventilationslem.
- Vi vil undersøge, hvad det vil koste at få forsamlingshuset opdelt varmemæssigt, så der kan laves varmestyring, som kobles sammen med låsesystemet. Det undersøges også mulighed for opsætning af radiatorer i sydenden af huset herunder kælderen. Thomas undersøger.
- Generalforsamling i Landsbysamvirket, tirsdag d.22. februar. Jesper deltager.
Opgaveliste:
A. Opsætning af sponsortavle. (Jesper) - Den færdiggøres snarrest.
B. Gennemgang af prioriteret liste fra husets tilstandsrapport over nødvendig vedligeholdelse
C. Velkomstfolder, som ejendomsmæglere kan vedlægge et solgt hus øvrige papirer (Jesper har afleveret resterende foldere til ejendomsmæglere)
D. Vi vil kontakte klubben for at høre om der er et behov, vi kan udfylde mht. ungdomsaktiviteter.
E. 3-faset afbryder + HPFI relæ + bimåler skal monteres til lejligheden (Jens) Udskudt.
AOF aftenskole i Stjær Forsamlingshus
Møde med Jorge Londomo, 2011-03-29

- Der skal være 12-14 deltagere for at det løber økonomisk rundt.
- Lave en fælles ansøgning til folkeoplysningspuljen, således at der kan dækkes et evt. underskud, hvis der ikker er tilstrækkelige deltagere, når det kommer til stykket.
- Det kan være svært at få tid i weekenden, hvor vi helst vil leje huset ud til fester, hvor der er en god lejeindtægt. Ellers bør det være en aktivitet, der trækker mange mennesker til.
- Idéer til aktiviteter:
- Sushi, én gang, 3 timer (kan være svært at være 12 mennesker i køkkenet på én gang)
- Familie-kunst, én gang, weekend-dag, for børn med forældre eller bedsteforældre (vær opmærksom på, at det er et veekend-arrangement.)
- Introduktion til Yoga. Gratis 1½ time én aften.
- Førstehjælpskursus, helst 12 timers (4 aftener á 3 timer). Vi har allerede søgt Tryg-fonden.
- Motion eller gymnastik. (Evt. Michelle)
- Smykkefremstilling, snak med Smykke-caféen. (Jesper sender Margits email til Jorge.)
- Husleje. F.eks. som til fællesspisning, 460 kr. incl. moms. Da det er undervisning, forventes det at kunne gøres momsfrit.
- AOF udarbejder et forslag til 3-4 forskellige aktiviteter.
- Mulige dage for arrangementer: Tirsdag og torsdag. F.eks. et fast arrangement om tirsdagen og skiftende arrangementer om torsdagen. Evt. 2 hold pr. aften.


Opdateret 30-Mar-2011   Skrevet af Jesper Lumbye Andersen   2321 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere