Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 13. Nov 2018 - 23:11  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 47
Nye Brugere
Kendifix Registreret indenfor den sidste uge
06.11.2018 15:41
Jesper Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
HansJørgenMikkelsen
16.08.2018 20:44
Stampe
18.03.2018 21:44
Printervenlig Printervenlig

Stjær Sogns Borgerforening - Bestyrelsesmøde (30/11-2010)

Mødereferat for bestyrelsesmøde i Stjær Sogns Borgerforening - Tirsdag d. 30. november 2010

Fremmødte: Annalise, Jens, Jesper
Udeblevet uden afbud: Geert, Thomas
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.
3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra næstformanden.
6. Nyt fra kasseren.
7. Nyt fra udlejning.
8. Nyt fra webmaster.
9. Gennemgang af aktivitetslisten.
10. Øvrige kommende arrangementer.
11. Eventuelt.
Referat:
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

Ad. 2. Opfølgning på aftaler fra sidste møde.

Ad. 3. Evaluering af arrangementer siden sidst.
- Trafikgenopfriskning.
- Det var et godt arrangement.
- Der var ca. 30 fremmødte, og det synes bestyrelsen var tilstrækkeligt.
- Landsbysamvirket-arrangement (d. 28/10)
- Fint arrangement. Der var ca. 30 deltagere, herunder fra Stjær, Herskind, Veng, Hårby, m.fl.
- Hobbydag, dagsarrangement d. 27/11
- Positive tilbagemeldinger fra udstillere. Der var for få gæster, men til gengæld var der god tid til at få snakket med de andre udstillere og udveksle erfaringer.
- Optræden af klovnen (Gugge) var rigtig god.
- Der var knap en snes udstillere (incl. De Voksne Quinders Klub).
- Der kom ca. 30 gæster.
- Der har været nogle udstillere, der har foreslået, at vi godt kunne tage penge for standpladserne. Umiddelbart mener vi ikke i bestyrelsen, at det er en god idé, da vi ønsker at tiltrække hobbyfolk mere end kommercielle kræmmere.
- Der er én udstiller, der har foreslået, at vi holder en hobbydag igen i foråret, og en anden udstiller har bedt om at blive indbudt næste gang vi holder en hobbydag.
- Jesper har planer om at lave en lille spørgeskemaundersøgelse blandt udstillerne for at få feedback til arrangørerne (os).
- Spisning og koncert med Lasse og Matilde, aftenarrengement d. 27/11.
- Der var ca. 50 deltagere. (Ved arrangementet 2009 (vinsmagning med spisning) ved der godt 30 deltagere. Bestyrelsen er tilfreds med deltagerantallet, selv om der godt kunne være flere.
- Mange positive tilbagemeldinger på arrangementet - hyggelig aften med rigtig god mad.
- Kulturring Østjylland forventer, at vi kan holde et tilsvarende arrangement næste år. Umiddelbart påtænker vi, at det skal være i september.
- Forplejning:
- Udgifter og indtægter til mad gik nogenlunde op.
- Idé til næste gang: Køb af mad 65-75 kr. og salg af mad 100 kr. for at få en en fortjeneste på maden. Vinen sælges til ca. 75 kr. for en karaffel (1 l).
- Der _skal_ være flere hjælpere næste gang, da vi reelt kun var tre personer til at gøre alt det praktiske arbejde. Dog var der nogle flere, der hjalp med at dække borde til om aftenen og til at hjælpe med noget af oprydningen efter aftenarrangementet.
- Vi tændte byens juletræ ved kirkekaffen ifm. gudstjenesten, søndag d. 28. november. Det var et fint arrangement.

Ad. 4. Nyt fra formanden.
- Ansøgningen til Landsdistriktpuljen: Der er blevet bevilget 20.000 kr. til køb af møbler (svarende til ca. 50 stole). Jens bestiller stole.
- Der er sendt en ansøgning til Galten Sparekasses Fond. (Dem fik vi 30.000 kr. fra for knap et år siden, som blev brugt til køb af borde.)
- Stjær Boldklub betaler også til udgivelsen af årets sidste nummer af Stjær Avis.
- Vi mangler financering for Stjær Avis næste år. Måske kan vi få nogle flere annoncører blandt de lokale håndværkere.
- Jens har snakket med lokale tekniske skoler, om de kunne lave en skydedør. Det kunne de ikke. Så vi må købe en dør. Annalise snakker en tømrer hun kender.
- Vi bør have lavet en ny fejeliste mellem entréen og salen. Annalise snakker en tømrer hun kender.
- Jens har købt nye ammaturer. Thomas sætter dem op.
- Vi har fået en indbydelse til et orienteringsmøde med SSP, d. 13. december. Jesper deltager. Jens sender indbydelsen videre til Jesper.

Ad. 5. Nyt fra næstformanden.
Intet nyt.

Ad. 6. Nyt fra kasseren.
- Jens har købt 5 skilte - det ene blev benyttet ifm. hobbydag-arrangementet.

Ad. 7. Nyt fra udlejning.
Intet nyt.

Ad. 8. Nyt fra webmaster.
Intet nyt.

Ad. 9. Gennemgang af aktivitetslisten.
Intet nyt.

Ad. 10. Øvrige kommende arrangementer.
- Idé: En skak-aften. Afholdes kort tid efter udgivelsen af næste nummer af Stjær Avis (omdeles 19.-20. feb.), så arrangementet kan annonceres på et optimalt tidspunkt.
- Idé: Sodavandsdiskotek i juni - afhængig af udlejning.

Ad. 11. Eventuelt.
Opgaveliste:
A. Opsætning af sponsortavle. (Jesper) - Den færdiggøres snarrest.
B. Gennemgang af prioriteret liste fra husets tilstandsrapport over nødvendig vedligeholdelse
C. Velkomstfolder, som ejendomsmæglere kan vedlægge et solgt hus øvrige papirer (Jesper afleverer resterende foldere til ejendomsmæglere)
D. Vi vil kontakte klubben for at høre om der er et behov, vi kan udfylde mht. ungdomsaktiviteter.
E. 3-faset afbryder + HPFI relæ + bimåler skal monteres til lejligheden (Jens) Udskudt.


Opdateret 28-Feb-2011   Skrevet af Jesper Lumbye Andersen   2548 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere