Stjær Sogns Borgerforening - Formål & Bestyrelse

Borgerforeningens formål samt bestyrelse med tilhørende ansvarsområder.

Stjær Sogns Borgerforening er en medlemsejet forening.

Hovedopgaven for Borgerforeningen er at drive, vedligeholde og forbedre vores fælles hus, forsamlingshuset, samt drive Stjærs byportal på Internettet: www.stjaer.net

Derudover skal foreningen varetage Stjær Sogns beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder, samt i øvrigt virke for fremme af fællesskabet mellem beboerne. Det kan for eksempel være, at lave kulturelle arrangementer, der skaber liv i byen og giver os kendskab til hinanden.

For at vi kan få succes med opgaverne, er det nødvendigt med opbakning fra sognets beboere. Derfor er det vigtigt, at også DU er medlem af Stjær Sogns Borgerforening.

Kontingentet for at være medlem et helt år er rørende billigt:
 • 300,- kr. for en familie
 • 150,- kr. for enkeltpersoner
Hvis du ikke allerede er medlem, så meld dig ind her: indmeldelses-formular

Læs også mere her: Borgerforeningens Velkomstpjece (PDF - 3 MB)

Generelle henvendelser til borgerforeningen sendes til email: borgerforening@stjaer.net


Nikolaj Henningsen (formand)
Toftkjærvej 13, Stjær
8464 Galten
Telefon: 23 80 85 66
Email: formand@stjaer.net

Ansvarsområder
 • Nøgleforvalter
 • Udlejning af forsamlingshus
 • Kontakt til nye borgere
 • Kontakt til Stjær Avis
 • Opdatering af kalenderer på stjaer.net
På valg: ulige år


Henrik Møller Ravn (kasserer)
Pebbelparken 34, Stjær
8464 Galten
Telefon: 20 25 82 83
Email: kasserer@stjaer.net

Ansvarsområder
 • Regnskab og budget
 • Økonomi ifm. udlejning af forsamlingshus
 • Medlemskartotek og kontingent
 • Leverandørbetaling
På valg: lige år


Morten Breum (næstformand)
Kollens Møllevej 53, Stjær
8464 Galten
Telefon: 51 96 10 59
Email: breum85@yahoo.dk

Ansvarsområder
 • Kontakt til Børge og havefolket
 • Indvendig vedligeholdelse af forsamlingshuset
 • Tømning af flaskecontainer
 • Indkøb af service

Annalise Jensen (bestyrelsesmedlem)
Pebbelparken 9, Stjær
8464 Galten
Telefon: 26 51 82 35
Email: dajkah@hotmail.com

Ansvarsområder
 • Rengøring
 • Driftsmaterialer
 • Køkken
På valg: ulige år


Peter Person (bestyrelsesmedlem)
Jeksenvej 15, Stjær
8464 Galten
Telefon: 23 74 46 00
Email: peterperson1808@gmail.com

På valg: ulige år


Noelia Albert (bestyrelsessuppleant)
Stjær Bakker 3, Stjær
8464 Galten

På valg: hvert år


Jesper Lumbye Andersen (bestyrelsessuppleant)
Østerbro 10, Stjær
8464 Galten

På valg: hvert år


Poul M. Pedersen (revisor)
Nygårdsparken 25, Stjær
8464 Galten

På valg: ulige år


Jens Moth Andersen (revisor)
Pebbelparken 7, Stjær
8464 Galten

På valg: lige år


Bjarne Schøler Sørensen (revisorsuppleant)
Kollens Møllevej 26, Stjær
8464 Galten

På valg: hvert årOpdateret 07-Feb-2018   Skrevet af Roy Erik Blüthgen   18455 læsninger