Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Pebbelparken- og Toftkærvejs Grundejerforening - Generalforsamling 2006

Referat af den årlige generalforsamling afholdt i Stjær Forsamlingshus. den 20. marts 2006.

Hent org. dokument her: Generalforsamling 2006 (PDF)
1. Valg af dirigent
John Monrad blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
20 personer var fremmødt, repræsenterende 18 parceller.
2. Formandens beretning
John Matthiasen fremlagde beretning, som omhandlede flg.:

”I forbindelse med renovering af fortovet på Toftkærvej fik jeg henvendelse fra en beboer, som forespurgte
om muligheden for etablering af fortov på den side af vejen, hvor dette mangler.
Ved henvendelse til Kommunen om, hvorvidt dette kunne lade sig gøre, fik jeg det svar, at der ikke var afsat
penge til dette i Kommunens budget.

Der har været en del utilfredshed med det vejbump, som har været på Stjærvej. Kommunen viste ikke velvillighed
til at finde en løsning på de støjproblemer og rystelser, som bumpet medførte. Svaret på de henvendelser,
som vi rettede til dem, var bl.a., at i forbindelse med etablering af et nyt boligområde nord for
byen ville bumpet blive fjernet.
Da vi selv tog mere ”videnskabeligt ” fat omkring problemerne, hvor vi foretog støj- og rystelsesmålinger,
og disse blev forelagt Kommunen, kom der mere skred i tingene. At medierne samtidigt blev interesserede
i sagen har nok også hjulpet en del på, at det hele blev løst lige pludseligt.

En del beboere har undret sig over, at stien fra Flintevænget ender, som den gør, lige op til det grønne
område. På en henvendelse til Kommunen fik vi følgende svar fra Finn Ramsgaard:

Det er planen i Stjær, at den kommende byudvikling vil ske nord for de eksisterende boligområder i dag.
derfor er der allerede nu taget stilling til at sammenkoble områderne således, at stien fra Flintevænget
via kanten af Pebbelparkens friareal og ud til Stjærvej i fremtiden vil udgøre en vigtig skolesti for både de
eksisterende boligområder og de fremtidige boligområder.

Med venlig hilsen
Finn Ramsgaard
Teknisk chef.


Det, der umiddelbart kan virke bekymrende, er, at det ser ud til, at skellet ved det grønne område, som i
dag er et træbælte, måske må lade livet ved etablering af en skolesti.

Bestyrelsen på Flintevænget har i forbindelse med, at man skal have generalforsamling, inviteret vores
bestyrelse. Invitationen henvender sig til et punkt på deres dagsorden, der drejer sig om følgende:

Galten Elværk har allerede lagt fibernet ned i en del af Stjær, og vores nabobyer er allerede godt i gang
med brugen heraf. Der har været så megen snak om fordele og ulemper, og derfor er Anne Halse fra Elværket
inviteret til at komme og fortælle lidt om GE Fibernet samt svare på spørgsmål. (På deres hjemmeside
kan man læse en hel del om nettet og uforpligtende skrive sig på, hvis det har ens interesse). P.t.
kan de se, at 40 i Stjær har vist interesse. De mener selvfølgelig ikke, at det er tilstrækkeligt.”

Spørgsmål/ bemærkninger til beretningen
Spørgsmålet blev rejst vedr. lægning af fliser på det stykke, hvor flisebelægningen fra Flintevænget ender,
og op til vejen. Stien kan forbindes til Pebbelparken på 2 måder. Den korte, og billigste ville være at føre
den videre direkte op til Pebbelparken foran Inger Aggerholms hus. Det medfører dog, at stykket bliver
meget stejlt, hvilket kan forårsage ulykker, når belægningen enten er våd eller tilfrosset. Den anden løsning
er at fortsætte stien lige ud, nord om petanquebanen og først herefter forbinde den til Pebbelparken.
Det medførte en diskussion om lovligheden af, at man, uden tilladelse fra Andelsboligforeningen i Pebbelparken,
havde fjernet træer og buske for herefter at føre stien helt hen til skel af det grønne område. Flere
af andelshaverne tilkendegav deres modvilje i at gøre stien mere farbar og dermed mere befærdet. Enden
på diskussionen blev, at Jens Staunsbjerg, formand for omtalte Andelsforening, vil forhøre sig hos de
øvrige andelshavere om deres holdning vedr. en evt. forlængelse.

Jens Staunsbjerg påpegede, at der var en del udgåede træer og buske i læbæltet. Formanden drøfter det
med formanden for Flintevængets Grundejerforening.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassererens beretning
René Domino gennemgik det omdelte regnskabet. Han kunne meddele, at der var 0 kontingentrestancer
og til trods for forhøjelsen til 500,- kr., havde ingen beklaget sig. Den største udgiftspost er græsslåning,
som i år er budgetteret til 10.000,- kr.
Kontingentet vil fortsat være 500,- kr.

Spørgsmål/ bemærkninger til beretningen
Der blev efterlyst en ny presenning til traileren. René kunne oplyse, at bestyrelsen har besluttet, at der
indkøbes presenning og vandafvisningsbøjle.

Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af bestyrelse
Marianne Overgaard og René Domino var på valg. Marianne ønskede efter mange års deltagelse ikke at
modtage genvalg. Tak til hende.
René modtog genvalg. Ingen kandidater havde på forhånd meldt sig, men forsamlingen opfordrede
Kris Andersen, Pebbelparken 20 til at gå ind i bestyrelsen. Han modtog valget.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand: John Matthiasen, Pebbelparken 13, tlf. 8769 5050, e-mail: john.matthiasen@mail.dk
Næstformand: Dan Nielsen, Pebbelparken 18, tlf. 8695 0809, e-mail: dannette@privat.dk
Kasserer: René Domino, Pebbelparken 11, tlf. 8769 5145, e-mail: domino@mail.tele.dk
Menigt medlem: Kris Andersen, Pebbelparken 20, tlf. 8695 0475
Sekretær: Knud Clemmensen, Pebbelparken 52, tlf. 8695 0048, e-mail: info@linedesign.dk

Bestyrelse vil konstituere sig ved næste bestyrelsesmøde.
5. Valg af suppleanter
De 2 suppleanter blev genvalgt:
Peter Roer, Pebbelparken 1
Kurt Jensen, Pebbelparken 9
6. Valg af revisor
Nuværende revisor modtog genvalg:
Poul Kristensen, Pebbelparken 40
7. Indkomne forslag
John Monrad efterlyste en underskudsgaranti fra bestyrelsen i forbindelse med den årlige vejfest. Et evt.
underskud vil kunne opstå, hvis de faste udgifter til bl.a. leje af festtelt ikke står mål til antallet af festdeltagere.
Formanden bevilgede sådan en garanti.
8. Eventuelt
Kenn Ingeberg foreslog, at bestyrelsen informerede de nye tilflyttere om grundejerforeningsvedtægter,
trailer, fælles redskaber osv.
Bestyrelsen vedlægger relevant information, når det endelige regnskab omdeles.

Geert Jensen bemærkede, at det var svært at få traileren ud pga. den røde varevogn, som holder parkeret
på vendepladsen. En diskussion fastslog, at der ikke er noget parkeringsforbud på området.

På bestyrelsens vegne:

John Matthiasen - Formand
John Monrad - Dirigent
Knud Clemmensen - Sekretær

NB: Datoen for arbejdsdagen på det grønne område er af praktiske årsager ændret til den:
6. maj, kl. 9:30 og slutter kl. 12:00 sædvanen tro med pølser & brød og drikkelse.
19. maj - Strandsand
3. juni, pinselørdag - VEJFEST


Opdateret 23-Maj-2006   Skrevet af Knud Clemmensen   11051 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere